boczny2
boczny1

smerfy2

"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż"
J. Korczak
 

Smerfusiowe aktualności:

Uwaga!!!
27 lutego 2021, 14.40
Uwaga!!!
UWAGA!! Smerfuś rozpoczyna rekrutację do nowego punktu...
Informacja!
12 lutego 2021, 15.23
Informacja!
Informujemy, że aktualnie nie mamy wolnych miejsc w naszych...

Dla Rodziców


 

literatura

 

 

 

LITERATURA DZIECIĘCA

 

 

 

GRUPA „Maluszków” 

 1. „Ciekawski George idzie do pracy” H.A. Rey, Margret Rey .
 2. Całuski i buziaczki” Ilustracje Selma Mandine, Tekst Agnieszka Fraczek.
 3. „Bajki krasnoludka Bajkodłubka” Małgorzata Strzałkowska.
 4. „Tosia idzie do przedszkola” Anna Casalis.
 5. „Pan Kuleczka” Wojciech Widłak.
 6. Elmer” David McKee.
 7. „Olivia” Ian Falconer.
 8. „Piotruś Królik” Beatrix Potter.
 9. „Legendy polskie” Władysław Ludwik Anycz i inni - PUBLICAT
 10. „Poczytaj, mi mamo” księga I, Joanna Wajs – Wyd. Nasza Księgarnia
 11. „Bajki rymowanki” wydanie II - Wyd. SBM
 12. „Baśnie” Hans Christian Andersen, Wydawnictwo Skrzat, Kraków, 2009
 13. „Wielka księga wierszy - abecadło rymów” Julian Tuwim - PUBLICAT
 14. „Siedem supełków. Bajki które pomagają wychowywać” Robert Myśliński - Wyd. „Papilon”
 15. „Zając Poziomka” Grabowski Marek Andrzej, Chotomska Ewa
 16. „Opowiadania dla przedszkolaków” Renata Piątkowska – Wyd. BIS
 17. „365 bajek na dobranoc” Opracowanie zbiorowe – Wyd. „Papilon”
 18. „Wielka księga uczuć” Grzegorz Kasdepke – Wyd. Nasza Księgarnia

 

GRUPA „Średniaków”

 1. Przemysław Wechetrowicz- Proszę mnie przytulić
 2. Ciara Flood- Jak dobrze mieć sąsiadów
 3. Heidi Daniel Howarth – taty misia nigdy nie ma
 4. Susanna Isern- Niedźwiedź łowca motyli
 5. Jan Brzechwa – wiersze i bajki
 6. H.C. Andersen -Baśnie
 7. Gilbert Delahaye –seria o Martynce
 8. San McBratney- Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham
 9. Hanna Łochocka- O wróbelku Elemelku
 10. Paulette Bourgeois i Brenda Clark – Franklin idzie do szkoły (seria)
 11. Asa Lind – Karusia i piaskowy wilk (seria)
 12. Richarda i Florence Atwater- Pan Popper i jego pingwiny.
 13. Czesław Janczarski – Jak Wojtek został strażakiem
 14. Kornel Makuszyński- Przygody Koziołka Matołka.
 15. Daniel Napp- Pan Brumm obchodzi Boze Narodzenie (seria)

 

GRUPA „Starszaków”

 1. Maria Molicka „Bajki terapeutyczne”.
 2. Julia Śniarowska „Już sięnie boję. Bajki terapeutyczne dla przedszkolaków”.
 3. Autor: praca zbiorowa „Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych”
 4. Autor: praca zbiorowa „To Ja! Historie , które dodają dzieciom pewności siebie”.
 5. Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska „Nie pozwól złości sobą rządzić”.
 6. Giovanna Ramera „Mamo boję się szkoły”.
 7. Barbara Stańczuk „Bajki terapeutyczne… na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”.
 8. Dorota Bełtkiewicz „Blogowe dbajki” – książka z bajkami blogerów.
 9. Dorota Bełtkiewicz „Rrromek i Rrradek” – książka multimedialna.
 10. Hanna Szaga „Bajki terapeutyczne”.
 11. Brzechwa „Wiersze dla dzieci”
 12. J. Brzechwa „Bajki dla dzieci’
 13. J.Tuwim „Wiersze”
 14. J.Tuwim „Bajki i opowiadania”
 15. H.Ch.Andersen „Bajki dla dzieci”.
 16. H.Ch.Andersen „Wiersze dla dzieci”.
 17. Agnieszka Sowińska „PRZEKROJE owoce i warzywa”.
 18. "Zebra", Ifi Ude, ilustracje Nežka Šatkov.
 19. Petra Maria Schmitt, Christian Dreller „Dlaczego rekiny nie chodzą do dentysty? Historyjki dla ciekawskich dzieci”.
 20. Petra Maria Schmitt, Christian Dreller „Skąd się wzięło pisklę w jajku? Historyjki dla ciekawskich dzieci”.
 21. Agnieszka Pawłowska „Lew Staszek i siła uważności”.
 22. Agnieszka Pawłowska „Tygrysek Erwinek i energia uważności”.
 23. Agnieszka Pawłowska „Nietoperzyca Kaja i piękno uważności”.
 24. Roksana Jędrzejewska – Wróbel „Siedmiu wspaniałych i sześć innych. nie całkiem nieznanych historii”.
 25. Seria książek „Ciekawe dlaczego?”.

 

Dni wolne

w roku szkolnym 2019/2020

 

01.XI.2019 r. - Dzień Wszystkich Świętych

11.XI.2019 r. Odzyskanie Niepodległości

23.XII.2019r - Dzień dodatkowo wolny od pracy

24.XII.2019r- 26.XII.2019r – Boże Narodzenie

27.XII.2019r - Dzień dodatkowo wolny od pracy

30.XII.2019r- 31.XII.2019r –Dni dodatkowo wolne od pracy

01.I.2020r. – Nowy Rok

06.I.2020 – Święto Trzech Króli

13.IV.2020r. - Wielkanoc

01.V.2020r. - Święto Pracy

11.VI.2020r. - Boże Ciało

12.VI.2020r. - Dzień dodatkowo wolny

27.VII.2020r. - 09.VIII.2020r. - Przerwa urlopowa - wakacyjna

 

 

 

* święta oficjalne/dzień wolny od pracy – przedszkole zamknięte

* dzień dodatkowo wolny – przedszkole zamknięte

 

 

 POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

 piesZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DRUGIEJ EDYCJI  ZBIÓRKI NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA W KICZAROWIE.

OSOBY CHĘTNE PROSIMY O PRZYNOSZENIE NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:

karma sucha i mokra, ryż,makaron, kasza,  miski i garnki,stare koce,ręczniki i prześcieradła

 

pioro1

 

 

Informujemy, iż realizacja podstawy programowej w grupie pięciolatków

w Niepublicznym Przedszkolu „SMERFUŚ” rozpoczyna się  

od godziny 830 do godziny 1330.

Frekwencja w/w godzinach wpływa na realizację obowiązku przedszkolnego.

 

 

 

GODZINY PRZYPROWADZANIA DZIECI 

 

Dzieci do przedszkola przyprowadzamy najpóźniej do godziny 845 (o tej godzinie dziecko powinno być na sali edukacyjnej).Późniejsze przyprowadzanie dzieci powoduje poważne zakłócenie w pracy podczas zajęć innym dzieciom i nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia.

 

PROCEDUR W RAZIE WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU SMERFUŚ W STARGARDZIE
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
Cel procedury
Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
Zakres procedury
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.
Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

 

2. Nauczyciele: zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

 

3. Dyrektor: powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi, powiadomić odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem, oraz powołać zespół powypadkowy.
Sposób prezentacji procedur

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 04.01.2021 r
4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: 04.01.2021 r


Opis procedury

 

I. Zapobieganie wypadkom Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w przedszkolu. Zadaniem dorosłych jest więc wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.


II. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu
1. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:
a) przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i
wyświetlaniu filmów edukacyjnych,
b) uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,
c) ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych
sytuacjach, także codziennych,
d) uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów czy quizów,
e) przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy wyświetlaniu filmów.
2. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami. 3. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.
4. Nauczyciel ponadto ma obowiązek:
a) otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,
b) przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,
c) tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,
d) opracować i wdrażać programy profilaktyczne,
e) opracować regulaminy ogródka przedszkolnego ,
f) unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.
5. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:
a) pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,
b) umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,
c) dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę
apteczek i sprzętu gaśniczego,
d) zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, dba o zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz nagrzewających się elementów systemu grzewczego,
e) dba o okresowe kontrole obiektów należących do przedszkola.


III. Postępowanie w razie wypadku

 

1. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego bądź śmiertelnego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:
a) dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu lub pożar,
b) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
c) sprowadza fachową pomoc medyczną,
d) w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
e) informuje o wypadku dyrektora przedszkola, pracownika służby BHP,
f) wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
g) nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych,
h) relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,
i) informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły,

 

 


Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES