boczny2
boczny1

smerfy2

"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż"
J. Korczak
 

Smerfusiowe aktualności:

Uwaga!!!
27 lutego 2021, 14.40
Uwaga!!!
UWAGA!! Smerfuś rozpoczyna rekrutację do nowego punktu...
Informacja!
12 lutego 2021, 15.23
Informacja!
Informujemy, że aktualnie nie mamy wolnych miejsc w naszych...

PROJEKT UNIJNY

Bez tytułu

 

Numer umowy: RPZP.08.01.00-32-K029/18-00

 

Tytuł projektu: Realizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola "Smerfuś" w Stargardzie

 

Wartość projektu: 485 091,00 PLN

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 412 327,35 PLN

 

Cel projektu: Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozszerzenie oferty ośrodka o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty w terminie do 31.10.2020 r.

 

Opis projektu:

Miejscem realizacji projektu jest Niepubliczne Przedszkole „Smerfuś” w Stargardzie.
W ramach działań projektowych w terminie 01.06.2019 r. - 31.10.2020 r., wsparcie uzyska 21 dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym 5 kobiet) oraz 5 specjalistów. (w tym 5 kobiet) zatrudnionych w placówce. Rodzaj wsparcia dla uczestników projektu został całkowicie dopasowany do ich potrzeb i zaplanowany jako odpowiedź na diagnozę ośrodka wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 rodzaje zajęć terapeutycznych dla dzieci:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia integracji sensorycznej, w tym terapia ręki,
 • program stymulacji neurosensorycznej - Metoda Tomatisa,
 • stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena,

które zostaną poprzedzone specjalistycznymi szkoleniami dla pedagogów je prowadzących.

 

W przedszkolu zostaną również przeprowadzone prace remontowe i dostosowawcze, tj. wymiana drzwi wejściowych, zabezpieczenie drzwi wewnętrznych okleiną, zakup materiałów do wykonania wiaty dla wózków inwalidzkich, zakup i montaż ok. 70m2 wykładziny do sal terapeutycznych. Rozpoczęcie realizacji zajęć terapeutycznych poprzedzone zostanie również zakupem niezbędnego wyposażenia.

 

Planowane efekty:

1.Wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętych edukacją przedszkolną, a także ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu przez nie nauki.

 

2.Podniesienie kompetencji kadry w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, co przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości świadczonych usług.

 

3. Zwiększenie szans edukacyjnych oraz wsparcie w rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach specjalistycznych.

 

4. Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, w szczególności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

Harmonogram projektu:

06.2019 r. - 09.2019 r.

 1. 1.Rozeznanie rynku w zakresie wykonania niezbędnych prac dostosowawczych na terenie przedszkola oraz zakupu wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
 2. 2.Prace remontowe i dostosowawcze w budynku przedszkola.
 3. 3.Zakup i montaż wyposażenia.
 4. 4.Przygotowanie dokumentacji projektowej.

06.2019 r. - 10.2019 r.

 1. 1.Rozeznanie rynku w zakresie usług szkoleniowych na rzecz specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne w projekcie.
 2. 2.Przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów.

09.2019 r. – 10.2019 r.

 1. 1.Organizacja spotkania informacyjnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Smerfuś” w Stargardzie.
 2. 2.Rekrutacja uczestników projektu.

11.2019 r. – 10.2020 r.

 1. 1.Realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. 2.Rozliczenie projektu.

 

Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES