boczny2
boczny1

smerfy2

"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż"
J. Korczak
 

Smerfusiowe aktualności:

FESTYN RODZINNY
24 maja 2019, 17.12
FESTYN RODZINNY
Dnia 14.06.2019 roku odbędzie się Festyn Rodzinny  w...
KONKURS
11 maja 2019, 11.39
KONKURS
Drodzy Rodzice! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie...
"Sprintem do maratonu"
19 kwietnia 2019, 14.06
Zapraszamy wszystkich rodziców na zajęcia otwarte,  które...

Zajęcia dodatkowe

IMG_6777Język Angielski wczesny kontakt z językiem angielskim umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z jego brzmieniem, melodią i strukturą. Kontakty z językiem angielskim na zajęciach mają być przyjemnym doświadczeniem – zabawą wzbogaconą ruchem, atrakcyjnymi ilustracjami, piosenkami i grami.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 900-1030 lub 1200-1330.

 
 
 smerf tace
Zajęcia taneczne - wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

Zajęcia odbywają się w każdą środę od 1000-1100.

 

sport

Zajęcia sportowe z piłką - mają na celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną, zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i nauczenia dzieci współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Przedszkolaki podczas zajęć według programu „Przedszkole i Piłka” rozwijają swoje zdolności motoryczne, jak również nabywają podstawowe umiejętności z takich dyscyplin sportu, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis czy piłka ręczna.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek 1000-1130.             

 

Rytmika zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

 

„ Rytmika nie jest sztuką,
Nie jest celem samym w sobie,
Jest przygotowaniem do wszystkich sztuk,
Jest wychowaniem

 

E. Jaques – Dalcroze

IMG_6789Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie. Realizującą cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki a często jej wykonawcę i twórcę.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 1040-1140.

 

Terapia Logopedycznaw przedszkolu są podejmowane działania na rzecz rozwoju prawidłowej mowy dziecka, które są planowane, systematyczne i zorganizowane. Działania te polegają na stymulowaniu procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej.

Zajęcia odbywają się we wtorek, środa, czwartek w godzinach 700-1000 lub 1300-1600.

 
Neurologopedia -to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopedia zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.
 
Zajęcia odbywają się w poniedziałek  w godzinach 800-1400, wtorek 700-1100, środa 1015-1500, czwartek 1030-1300 i piątek 800-1000.

 

Terapia Indywidualna dla dzieci autystycznychma za zadanie wprowadzić dziecko z autyzmem do grupy dzieci pełnosprawnych w przedszkolu a później do szkoły. Zaburzenia autystyczne u dzieci od ponad pół wieku intrygują nas tajemniczością i budzą duże kontrowersje obszarów badawczych. Autyzm swoją złożonością obejmują trzy obszary rozwojowe: zerwanie więzi społecznych, zaburzenia w komunikacji, sztywność zachowania. Dzieci dotknięte autyzmem ogromnie cierpią. Źródłem ich cierpienia jest wielki lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym, ucieczka we własny, dla nas niedostępny świat. Dzieci autystyczne jakby pod wpływem magicznego zaklęcia chowają się w swój lęk. Wolą odcinać się od otoczenia, będącego źródłem nieustannych bodźców, których nie potrafią umiejętnie selekcjonować.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach  800-1400.

 
Terapia indywidualna dla dzieci z afazją dziecięcą - terapia dziecka polega na stymulacji rozwoju mowy, likwidacji towarzyszących zaburzeń mowy. Terapia ta musi być kompleksowa z udziałem innych specjalistów, przedszkola oraz rodziców. W trakcie procesu terapeutycznego zmierza się do takiego stymulowania mowy, by jak najszybciej umożliwić dziecku porozumiewanie się i by mogło prawidłowo rozwijać się pod względem intelektualnym. Należy pamiętać, że każde dziecko stanowi odrębny przypadek i do którego dziecka dostosowany jest indywidualny program terapeutyczny i indywidualne ćwiczenia.
 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

 

Dogoterapiato metoda wykorzystująca psy w rehabilitacji między innymi osób niepełnosprawnych z autyzmem, porażeniem mózgowym, niedowładem kończyn, charakteropatią, zespołem wiotkiego dziecka, osób starszych oraz dziećmi nadpobudliwymi czy lękliwymi. Jest metodą dostosowaną do indywidualnych możliwości potrzebujących. Główne działanie tego rodzaju terapii polega na nawiązywaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesz leczenie, ułatwia przejście choroby i stymuluje rozwój dziecka. Dogoterapia jest powszechnie wykorzystywana na świecie, jako program Visiting pets. Psy niemal codziennie odwiedzają chorych w szpitalach, hospicjach i placówkach opieki społecznej, ośrodkach dla narkomanów oraz więzieniach. Uregulowania prawne pozwoliły na wprowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, jako normalnego sposobu wspomagającego proces leczenia. Istniejące organizacje w USA: Kanadzie od ponad 20 lat stosują dogoterapię  i odnoszą sukcesy. W Polsce dogoterapia wciąż jest mało popularna.

Zajęcia odbywają się we czwartki od 700-1030.

 
Terapia Integracji Sensowrycznej (SI) - terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom.

Zajęcia odbywają się w piątki od 730-1030.

 

Religiaw naszej kulturze i tradycji katolicyzm odgrywa bardzo ważną rolę i w przypadku, gdy nie uznaje się tego za słuszną drogę warto mieć wiedzę na ten temat. W przedszkolu zajęcia religii są nieobowiązkowe, jeśli rodzic wyraża zgodę to dziecko chodzi, jeśli nie to w tym czasie organizowane są inne zajęcia dla dziecka. Zajęcia prowadzi katechetka, która również uczy w szkołach w naszym mieście. Na zajęciach dzieci uczą się piosenek, kolęd, rysują oraz minimalnych podstaw Biblii. Mówi się o takich wartościach jak miłość i szacunek do innych.

Dla dzieci 4/5/6-letnich odbywa się w środy 900-1000.

Zajęcia z psychologiem -  zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa są ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju psychicznego opprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych (np. ćwiczenia koncentracji uwagi) i percepcyjnych (rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej) oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych. Do zadań psychologa należy wspieranie mocnych stron dziecka, a ponadto rozpoznanie jego możliwosci psychofizycznych, potrzeb i umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie obserwacji w zakresie funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi i prowadzenie działań diagnostycznych.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 800-1200 oraz środy 700-1100.

IMG_6816

 

 

Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES